Grzegorz Hryciuk

(ur. 1965) – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz zagadnień narodowościowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., historii Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich w XX stuleciu, problematyce migracji przymusowych na obszarze Europy Wschodniej. Autor m.in. monografii Polacy we Lwowie w latach 1939-1944. Życie codzienne, współautor pracy Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, a także atlasu Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. 

Produktów na stronie: 20 40 80