Olivier Rolin

(ur. 1947 w Boulogne-Billancourt), pisarz francuski, w latach młodości był czynnym działaczem radykalnej lewicy, z którą jednak zerwał w 1973 r. Próby zrewidowania własnych poglądów politycznych dokonał w swojej pierwszej powieści Phénomène futur (1983). Jako reportażysta związany z „Libération” i „Le Nouvel Observateur” dużo podróżował. W dniach stanu wojennego odwiedził Polskę; owocem tej wizyty był artykuł pod znamiennym tytułem Warszawa: „Wszystko umarło”. Pierwszą podróż do Rosji odbył w okresie pierestrojki; powracał tam później wielokrotnie. Jego najważniejsze powieści to Port-Soudan (1994, Prix Femina), Tigre en papier (2002, Prix France Culture) i Un chasseur de lions (2008). W uhonorowanym Prix du Style Meteorologu (2014) stara się uświadomić czytelnikom, szczególnie zachodnioeuropejskim, jak niewiele wiedzą o okrucieństwie komunistycznego reżimu i jak bardzo lekceważą jego zbrodniczy, totalitarny charakter.

Produktów na stronie: 20 40 80