Kazimierz Krajewski

(ur. 1955) – historyk warszawskiego IPN, znawca dwudziestowiecznej historii Polski, specjalizujący się w dziejach polskich Kresów Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej i stalinizmu.

Produktów na stronie: 20 40 80