Piękny gest Ewy Kuryluk

20.12.2021

Miło nam poinformować, że tegoroczną laureatką Nagrody im. Tuwima została Ewa Kuryluk, która zdecydowała się przekazać całość nagrody (50 000 zł) na rzecz Fundacji Ocalenie.

18 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu o Nagrodę im. Juliana Tuwima. Kapituła w składzie: Barbara Piegdoń, Maciej Świerkocki, Anna Marchewka, Kacper Bartczak, Maciej Robert postanowiła przyznać ją Ewie Kuryluk za powieść "Feluni". Z radością przekazujemy również informację o szlachetnym geście laureatki: "Dziękuję za przyznaną mi nagrodę i proszę organizatorów, by zechcieli przekazać całą należną mi kwotę na konto Fundacji Ocalenie pomagającej uchodźcom, czyli ofiarom przemocy, głodu i dwóch bezsensownych wojen: wojny w Iraku i wojny Afganistanie (...) Pomoc drugiemu w potrzebie należy do obowiązków człowieka, lecz w tym wypadku chodzi także o odpowiedzialność, polityczną i obywatelską – a więc osobistą, jaką za tę wojnę ponosimy” – powiedziała Ewa Kuryluk.