Znamy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020

11.12.2020

Kapituła Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego podjęła decyzję, że w XX edycji konkursu spośród nominowanych prac Nagrodę Główną, sponsorowaną przez Wydawnictwo Literackie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 20 tysięcy złotych, otrzymuje praca dr hab. Macieja Czerwińskiego, prof. UJ, pt. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee. Laureat jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 r. uzyskał tytuł naukowy doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Od lat pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora. Do jego zainteresowań należą: język, literatura i kultura byłej Jugosławii w XX wieku oraz związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów.

 

Jednocześnie Nagrodę Honorową im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznano dr hab. Tomaszowi Stryjkowi, prof. CC, za książkę pt. Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii. Laureat  w 1988 r. uzyskał stopień magistra historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w 1998 r. obronił doktorat w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a w 2008 r. doktora habilitowanego. Od 1996 r. związany zawodowo z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2009-2011 pracował w Instytucie Politologii KUL, a od 2011 r. jest wykładowcą na Collegium Civitas. Do jego zainteresowań należą: najnowsza historia Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, stosunki polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie ukraińskie w XX wieku.

 

Nagrody wręczyli Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel, redaktor naczelna Wydawnictwa Literackiego Jolanta Korkuć, Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisław Sroka oraz prezes Krakowskiego Oddziału PTH prof. dr hab. Krzysztof Zamorski. W uroczystości wziął udział również dyrektor ds. finansowych WL Dariusz Kurdziel.

 

Wręczenie nagrody odbyło się 11 grudnia o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Dzień wcześniej, zgodnie z coroczną tradycją, złożono  w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.