Andrzej Pepłoński

profesor, historyk, znawca problematyki wywiadu i kontrwywiadu. Autor wielu publikacji o takiej tematyce, m.in. książek: "Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945" ("Morex" 1995), "Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920" (Bellona 1999), "Kontrwywiad II Rzeczypospolitej" (Bellona 2002), "Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej" (Wydawnictwo Adam Marszałek 2004).
 

Produktów na stronie: 20 40 80