Rafał Wnuk

(ur. 1967) – badacz antysowieckiego i antyniemieckiego oporu w Europie w XX w. zajmujący się też studiami nad polityką pamięci. Profesor związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Autor m.in. Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941); Leśni Bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie. Łotwie i w Estonii. 1944-1956, współautor wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Produktów na stronie: 20 40 80