Nikołaj Iwanow

(ur. 1948) – Prof. dr hab.; były dysydent w Związku Sowieckim, w latach 1981–1989 jedyny obywatel sowiecki aktywnie działającym w podziemnej „Solidarności” oraz pracownik Radia Wolna Europa. Od blisko 30 lat profesor Uniwersytetu Opolskiego, w przeszłości także wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW, znawca historii mniejszości polskiej w ZSRR. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Stanforda, Sorbonie i Uniwersytecie Londyńskim. Jest autorem wielu prac naukowych i publicystycznych, w tym m. in. Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939 (1991, Nagroda „Polityki”), Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938 (2014, finał konkursu Nagrody Historycznej im. K. Moczarskiego) oraz Komunizm po polsku (WL, 2017).

Produktów na stronie: 20 40 80