© Michał Łepecki

Jan Kanty Pawluśkiewicz

jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej i rozrywkowej w Polsce. Karierę artystyczną rozpoczął w 1966 roku jako jeden ze współzałożycieli kabaretu Anawa, który z czasem przerodził się w zespół muzyczny z wokalistą Markiem Grechutą. W 1973 roku wokalistą Anawa został Andrzej Zaucha. Jest autorem muzyki wielu znanych piosenek z repertuaru Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy czy Grzegorza Turnaua. Jan Kanty Pawluśkiewicz czasem również sam śpiewa. Jest kompozytorem wielu form muzycznych, między innymi: „Opery żebraczej”, oratorium „Nieszpory Ludźmierskie”, poematu symfonicznego „Harfy Papuszy” oraz wspólnie z Markiem Grechutą musicalu „Szalona lokomotywa”. W dorobku artysty ważne miejsce zajmuje także komponowanie muzyki filmowej i teatralnej.

© http://pawluskiewicz.pl/

Produktów na stronie: 20 40 80