© Maciej Sikorski

Richard Butterwick

absolwent Uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie, obecnie Profesor Historii Polski i Litwy na Uniwersytecie Londyńskim i Główny Historyk Muzeum Historii Polski. Autor publikuje zarówno za granicą, jak i w Polsce, gdzie dotychczas ukazały się: Stanisław August a kultura angielska (2000), Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792 (2012) i Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2021). 

Produktów na stronie: 20 40 80