© Dariusz Tokarczyk

Bogdan Rogatko

urodził się w roku 1940 w Hebdowie koło Proszowic. Po studiach polonistycznych na UJ rozpoczął pracę zawodową w Wydawnictwie Literackim, pracował również m.in.  w tygodniku „Życie Literackie”, w którym był kierownikiem działu krytyki literackiej. W latach 1984-1989 współredagował pismo podziemne „Miesięcznik Małopolski” oraz był szefem podziemnego wydawnictwa „Libertas”. W latach 1990-1992 dyrektor Wydawnictwa Literackiego, następnie prezes Krakowskiej Fundacji Kultury i dyrektor Krakowskiego Instytutu Nieruchomości. Do roku 2005 wydawał z ramienia Krakowskiej Fundacji Kultury „Dekadę Literacką”.

Od wielu lat zajmuje się krytyką i historią literatury, publikował na łamach „Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego”, „Życia Literackiego”, „Miesięcznika Literackiego”, „Literatury”, „Pamiętnika Literackiego”, Studiów Estetycznych”, pism podziemnych i emigracyjnych – „Kultura” paryskiej czy „Kontaktu”. Aktualnie członek Redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, na łamach której publikuje recenzje i artykuły krytyczne.

 Autor książek: Utopia Młodej Polski, 1972, Zofia Nałkowska, 1980, Linie przerywane, 1988.

Produktów na stronie: 20 40 80