Rusłan Szoszyn laureatem Nagrody im. Płażyńskiego

26.03.2024


Miło nam poinformować, że Rusłan Szoszyn, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i autor wydanej nakładem WL-u książki „Lodołamaczka. Swiatłana Cichanouska”, został uhonorowany Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego.

Szoszyn otrzymał ją za cykl tekstów o procesie Andrzeja Poczobuta oraz rozmowę z Andżeliką Borys „Nie chcę uciekać ze swojej ziemi”, opublikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”. Gratulujemy!

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach:

- dziennikarz medium polonijnego

- dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne

- dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii

- redakcja medium polonijnego

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka. Jury przyznaje także, w niektórych latach, dodatkowo wyróżnienia. Laureatem może być dziennikarz, grupa dziennikarzy oraz zespół redakcyjny.

Po raz pierwszy nagroda została wręczona w roku 2012.