Edycja krytyczna „Dziennika” w Roku Gombrowicza

06.03.2024

Decyzją senatu rok 2024 został ogłoszony Rokiem Gombrowicza. W okolicznościowej uchwale czytamy: „Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału”.

Z tej okazji już 13 marca seria Pism zebranych powiększy się o trzy nowe wolumeny zawierające Dziennik 1953–1969opus magnum Gombrowicza. Seria powstaje w Wydawnictwie Literackim pod honorowym patronatem Rity Gombrowicz i redakcją prof. Włodzimierza Boleckiego, jednego z najlepszych znawców literatury polskiej XX wieku, w tym twórczości Herlinga-Grudzińskiego, Mackiewicza, Schulza, Witkacego i Gombrowicza właśnie.


Tom X serii pism zebranych Witolda Gombrowicza będzie zawierał najwcześniejsze zapiski diarystyczne z lat 1953–1956, tom XI obejmuje lata 1957–1961, zaś w tomie XII obok dzienników z lat 1961–1969 czytelnicy znajdą również posłowie prof. Tomasza Bocheńskiego, opracowanie odmian tekstu, notę wydawcy, bibliografię przedmiotową i podmiotową oraz wykaz przedstawień teatralnych i telewizyjnych. Pisma zebrane są serią krytyczną zawierającą komentarz oraz przypisy objaśniające kontekst biograficzny i literacki.


„Przykład Gombrowicza pokazuje – czytamy dalej w uchwale senatu – jak ważne dla rozwoju cywilizacji pozostają indywidualności - ludzie świadomi swych szans i możliwości, nieustannie kształtujący własną tożsamość na fundamencie erudycji i twórczego zapału. Są to bowiem te przymioty, które winny charakteryzować nowoczesne społeczeństwo dbające, by jednostka nie stała się komponentem bezwolnego tłumu, lecz zachowała i rozwijała swą pasję poznawczą oraz kreacyjne podejście do wszelkiej aktywności. Chcąc kształtować pokolenie ludzi prawdziwie wolnych, należy wskazać im pełną skalę zagrożeń, by w praktyce nie pomylili wolności z jej wygodną iluzją. Dlatego tak bardzo potrzeba nam dziś przenikliwości i bezkompromisowego spojrzenia na rzeczywistość, którego konsekwentnie uczył nas Gombrowicz”.