Dušan Fundić laureatem Nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego

13.12.2023

13 grudnia 2023 roku w Sali Mehofferowskiej Wydawnictwa Literackiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Miło nam poinformować, że tegoroczną Nagrodę Główną otrzymał dr Dušan Fundić za książkę „Austrougarska i nastanak Albanije (1896-1914)”.

 

Nagrodę Honorową otrzymał dr Miklós Mitrovits za wydaną również w Polsce pracę „Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976-1989”.

 

Fundatorami Nagrody są Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego UJ. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została w tym roku wręczona po raz 23., a Wydawnictwo Literackie z dumą wspiera organizatorów konkursu od 2004 roku.

 

 

Lista prac nominowanych do Nagrody w 2023 roku:

 

1. Katarina Horvat, „Kućna služinčad u Zagrebu 1880-1914”, Srednja Europa, Zagreb 2021

2. Sonja M. Dujmović, „Pod državnim okriljem: istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941”, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2021

3. Dušan Fundić, „Austrougarska i nastanak Albanije” (1896-1914), CLIO, Belgrad 2021

4. Božena Vranješ-Šoljan, „Dalmacija. Stoljeće povijesnih i demografskih mijena 1815–1918”, EDUCA, Zagreb 2021

5. Natasha Wheatley, “The Life and Death of States: Central Europe and the Transformation of Modern Sovereignty”, Princeton University Press, Princeton 2023

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku jest to jej dwudziesta trzecia, tym razem zagraniczna edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.