Marta Wyka w Salonie Literackim Biblioteki Kraków

09.03.2023

Marta Wyka

godz. 18:00, Kraków, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1

W czwartek 9 marca zapraszamy na godz. 18.00 do Salonu Literackiego Biblioteki Kraków na wieczór autorski Marty Wyki – „Tamten świat”.

Prowadzenie Elżbieta Wojnarowska.

Spotykamy się na żywo w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką oraz online na profilu facebookowym „Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką”:

https://www.facebook.com/podgruszka

Marta Wyka - ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor dr hab. w Instytucie Polonistyki UJ. Debiutowała w 1961 r. na łamach „Współczesności”. Prace krytyczne zamieszczała m.in. w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Współczesności”, „Znaku” oraz w „Życiu Literackim”. Była współtwórczynią i członkiem redakcji miesięcznika literackiego „Pismo”, obecnie jest redaktorem naczelnym „Dekady Literackiej”. Była współautorką haseł w: „Literatura polska”: przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2 - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000.

Założycielka i kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ (1999-2009); redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Dekada Literacka”. Zajmuje się przede wszystkim literaturą przełomu modernistycznego, Młodej Polski, Dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesną prozą i eseistyką. Laureatka m.in. Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca (2007) oraz Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (2008). Członek jury Nagrody literackiej Nike (2007-2009) oraz Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego.

Publikacje książkowe: Gałczyński a wzory literackie (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970); Brzozowski i jego powieści (Wydawnictwo Literackie, 1981); Leopold Staff (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985); Głosy różnych pokoleń: szkice literackie (Znak, 1989); Szkice z epoki powinności (Universitas, 1996); Światopoglądy młodopolskie (Universitas 1996); Krakowskie dziecko (Wydawnictwo Literackie, 1998), Punkty widzenia: szkice (Wydawnictwo Literackie, 2000); Przypisy do życia (Wydawnictwo Literackie, 1998), Przypomniałam sobie (Wydawnictwo Literackie, 2015), Napisane niedawno (Wydawnictwo Literackie, 2018) i Tamten świat (Wydawnictwo Literackie, 2020). Liczne publikacje w edycjach zbiorowych. Edycje krytyczne w „Bibliotece Narodowej”.

Tamten świat to ostatnia książka jednej z najbardziej znanych i docenianych polskich krytyków i badaczy literackich. Eseje Marty Wyki są próbą spojrzenia na świat idei, osobowości i tekstów, które kształtowały się w rzeczywistości powojennej, obciążonej traumą niedawnych przeżyć oraz koniecznością dokonywania wyborów i poszukiwania własnych dróg rozwoju pokolenia wchodzącego w życie tuż przed wojną i po wojnie. Opisem świata, który choć pod wieloma względami różnorodny, wyrastał z tradycji kulturowej i czerpał ze wspólnego kanonu literackiego. W szkicach pojawiają się m.in. takie nazwiska jak: Aleksander i Ola Watowie, Janina Katz, Olga Scherer, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Jan Błoński, Sławomir Mrożek, Leopold Tyrmand, Tadeusz Konwicki, Paweł Taranczewski, Jerzy Pilch.