Spotkanie wokół „Dzieł zebranych” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

24.11.2022

Marta Herling, Włodzimierz Bolecki

godz. 18:30, Kraków, Sala Mehofferowska Wydawnictwa Literackiego, ul. Długa 1

Wydawnictwo Literackie serdecznie zaprasza na spotkanie z Martą Herling oraz prof. Włodzimierzem Boleckim z okazji zakończenia 15-tomowej edycji krytycznej Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Prowadzenie: Małgorzata Szymankiewicz (Program 2 Polskiego Radia), prof. Maciej Urbanowski.
Spotkanie odbędzie się 24.11.2022 r. o godz. 18.30 w Sali Mehofferowskiej w siedzibie Wydawnictwa Literackiego (ul. Długa 1, Kraków).

Edycja krytyczna Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jednego z największych pisarzy polskich XX wieku, autora wielkich świadectw minionego wieku: Innego Świata i Dziennika pisanego nocą – obejmuje piętnaście tomów, które ukazywały się w Wydawnictwie Literackim w latach 2009-2021 pod redakcją prof. Włodzimierza Boleckiego, historyka literatury i wybitnego znawcy jego twórczości pisarza, oraz pod patronatem honorowym Lidii Croce-Herling, Benedetto Herling, Marty Herling, Very Michalski-Hoffmann,  Wojciecha Karpińskiego i Francesco Cataluccio.

Tom pierwszy Dzieł zebranych ukazał się w rocznicę 90. urodzin pisarza, a publikacja tomu ostatniego zakończyła Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin pisarza.

Dzieła obejmują całość twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – oprócz tekstów znanych już wcześniej i publikowanych znalazły się w nich utwory rozproszone, artykuły, wywiady, a także teksty archiwalne. Wydanie jest gruntownym edytorskim opracowaniem, wprowadzającym nową wiedzę z zakresu biografii pisarza, jego znaczenia w literaturze polskiej na emigracji i w kraju, recepcji jego utworów – także za granicą, podstawowych problemów i ewolucji jego twórczości.

Tomy zostały opatrzone  przypisami, notami edytorskimi, bibliografiami pierwodruków, recepcją poszczególnych wydań, opisami rękopisów, fotografiami, skanami dokumentów, indeksami.

Prace na tą edycją trwały – wliczając okres przygotowań – blisko piętnaście lat, a ich powstanie nie byłoby możliwe, gdyby nie praca kilkudziesięciu osób: znakomitych badaczy, naukowców, edytorów, oraz wsparcie ze strony IBL PAN i grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dzieła zebrane podzielono pod kątem tematyki oraz chronologii powstawania kolejnych tekstów, co zaowocowało bogatymi tematycznie i skomplikowanymi edytorsko wydaniami podzielonymi na następujące tomy: t. 1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935-1946 (2009), t. 2: Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1947-1956 (2010), t. 3: Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa. 1955-1967 (2013), t. 4: Inny Świat (2020), t. 5: Opowiadania wszystkie, vol.1 (2016), t. 6: Opowiadania wszystkie, vol. 2 (2017), t. 7: Dziennik pisany nocą, vol. 1 (1969-1981) (2017), t. 8: Dziennik pisany nocą, vol. 2 (1982-1992) (2018), t. 9: Dziennik pisany nocą, vol. 3 (1993-2000) (2019), t. 10: Eseje (2016), t. 11: Rozmowy (Rozmowy w Dragonei i Rozmowy w Neapolu) (2018), t. 12: Korespondencja z Jerzym Giedroyciem, vol. 1 (1944-1966) (2018), t. 13: Korespondencja z Jerzym Giedroyciem, vol. 2 (1967-1975) (2018), t. 14: Korespondencja z Jerzym Giedroyciem, vol. 3 (1976-1996) (2018), t. 15: Varia (2021).

Inicjatywą towarzyszącą edycji Dzieł zebranych Herlinga-Grudzińskiego było porządkowanie i digitalizacja archiwum pisarza w Neapolu przez Bibliotekę Narodową, finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tej pory w e-bookach ukazały się cztery pierwsze tomy edycji krytycznej Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pod redakcją prof. Włodzimierza Boleckiego. Kolejne tomy w przygotowaniu.