Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego

29.03.2022

Żegnamy dziś Krzysztofa Pendereckiego, którego pogrzeb odbędzie się w krakowskim Panteonie Narodowym. Żegna tego wielkiego artystę Jego rodzina, żegnają się z Nim przyjaciele, żegna się Polska i cały muzyczny świat. Żegna się z Krzysztofem Pendereckim także nasze Wydawnictwo, które miało szczęście i zaszczyt z współpracować z Krzysztofem Pendereckim. W swoim czasie mieliśmy bowiem przyjemność wydać barwną sagę rodzinną, której bohaterami byli Krzysztof i Elżbieta Pendereccy, był to wywiad-rzeka, a wysłuchali go Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. A choć od wydania ,,Pendereckich” minęło dziewięć lat, dotąd ze wzruszeniem i wdzięcznością wspominamy spotkanie i współpracę z Mistrzem, który w ,,Pendereckich” odsłonił nam meandry swej biografii, ale i sekrety swego warsztatu. Ujął nas nie tylko potęgą swego talentu i muzyki, ale i zaletami swego ducha, skromnością, empatią do wszystkiego co żywe i chęcią wspomagania młodych talentów muzycznych. Nigdy też nie zapomnimy, z jaką miłością opowiadał o swoim lusławickim ogrodzie i własnoręcznie sadzonych tam drzewach. Ze smutkiem przyjęliśmy więc przed dwoma laty wiadomość o Jego śmierci. Ten smutek towarzyszy nam i dziś, gdy spoglądamy w stronę Panteonu, łącząc się w bólu z Panią Elżbietą Penderecką i wszystkimi Jego bliskimi. Żegnamy Pana, Mistrzu. Ale jak powiadali starożytni: ars longa, vita brevis!

(Fot.: Wikipedia)