Jacek Dukaj o wojnie w Ukrainie

15.03.2022

 Jestem zwolennikiem daleko posuniętej wolności słowa. Kultura ma jednak znaczenie także symboliczne i ekonomiczne, i niekiedy w ekstremalnych sytuacjach to one są ważniejsze. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, gdy Putin zaatakował Ukrainę.

 

Do czasu odzyskania przez Ukrainę pełnej niepodległości i wyparcia okupanta z jej terytorium nie zawieram żadnych umów z rosyjskimi wydawnictwami i postaram się nie dopuścić do ukazania się w Rosji moich książek i jakichkolwiek innych tworów kultury, których jestem autorem czy współautorem.

 

Nie mam sposobu, by zablokować realizację umów podpisanych przed laty – toteż mogą się jeszcze w Rosji ukazać zbiory moich opowiadań i „Starość aksolotla”. Tak te książki, jak i już wydane tam „Inne pieśni” oraz „Perfekcyjna niedoskonałość”, zostały przetłumaczone na rosyjski przez Siergieja Legiezę, Ukraińca. Po raz drugi w ciągu dekady znalazł się on pod rosyjskim ostrzałem. Andriej Pawłyszyn, tłumacz „Lodu” na ukraiński, szykuje się właśnie na oblężenie jego ukochanego Lwowa.

 

By szybko i bezpośrednio pomóc w wysiłku wojennym Ukrainy z dowolnego zakątka Ziemi, rekomenduję transfery kryptowalut na oficjalne wallety państwa ukraińskiego:

 

BTC:
357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20):
0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 

I Wyżryn idzie na Ukrainę.

 

 

JACEK DUKAJ

 


 

I value the freedom of speech highly. However, culture also has its symbolic and economic aspects, and in some extreme situations these matter more. Putin’s attack on Ukraine has created this kind of situation.

Until Ukraine regains its full independence and the occupant is driven from Ukraine’s territory, I will not be doing any business with Russian publishers; I will try to prevent the publication of my books there as well as anything else I have authored or co-authored.

It is not in my power to stop the execution of contracts signed years ago – so the collections of my stories and „The Old Axolotl” might still be released in Russia. These books, as well as the already published novels „Other Songs” and „An Ideal Imperfection”, have been translated into Russian by Serhiy Leheza, a Ukrainian. This is the second time in a decade that he finds himself under Russian fire. Andriy Pavlyshyn, who translated my „Ice” into Ukrainian, is preparing for the siege of his beloved city Lviv.

 

In order to help Ukraine’s war effort in a quick and direct way and from any place on Earth, I recommend transferring cryptocurrencies to the official wallet of the state of Ukraine:

BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

  

And Xavras Wyzryn is coming to Ukraine.

 

JACEK DUKAJ