Diana Poskuta-Włodek

teatrolog, historyk teatru. Ukończyła teatrologię i doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka licznych publikacji, m.in. monografii Teatru im. Juliusza Słowackiego: Co dzień powtarza się gra...  (Kraków 1993), Trzy dekady z dziejów sceny...  (Kraków 2001), albumu Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003 (Kraków 2003). Pod jej redakcją ukazały się książki poświęcone sprawozdaniom Krakowskiej Komisji Teatralnej z lat 1893-1911 (Warszawa 1992), Krakowskiemu Salonowi Poezji, dziejom krakowskiej rozgłośni (Rozmowy o radiu, Kraków 1997). Publikuje w  czasopismach i książkach zbiorowych, współpracuje m.in. z "Didaskaliami", "Pamiętnikiem Teatralnym", nowojorskim "Przeglądem Polskim". Mieszka w Krakowie, pracuje w Teatrze im. J. Słowackiego. Zajmuje się głównie historią teatru okresu międzywojennego. Jej najnowsza książka to Dzieje teatru w Krakowie 1918-1939. Zawodowe teatry dramatyczne.

Produktów na stronie: 20 40 80