© Mikołaj Starzyński

dr Damian K. Markowski

(ur. 1986) – historyk, znawca dziejów Europy Wschodniej, współpracownik ośrodków naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Autor książek poświęconych historii najnowszej, m.in. Anatomia strachuSowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953 (2018), Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (WL, 2019), Ostatni dzień Hanaczowa. Polsko-żydowskie braterstwo podczas Zagłady (2022). Współautor książki: Making Ukraine: Negotiating, Contesting, and Drawing the Borders in the Twentieth Century (2022). Nagrodzony m.in. Nagrodą im. Janusza Kurtyki oraz Nagrodą Przeglądu Wschodniego
Produktów na stronie: 20 40 80