Paul Morand

(1876-1988) – francuski pisarz i dyplomata, związany ze środowiskiem artystycznym i literackim Paryża. Człowiek o wysokiej kulturze słowa, przyjaciel Prousta, autor wydanych przed wojną powieści. Czar Chanel to ostatnia książka Moranda, ukończył ją w 1946 roku.

Produktów na stronie: 20 40 80