13.09.2012

Nagroda im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka

W sobotę,  15 września 2012  r., o godz. 14.00, w sali Dużej A (Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33) odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.


W XII edycji Konkursu do Nagrody Głównej i miana najlepszej książki z zakresu dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX – XX wieku  wydanej w ciągu ostatnich 3 lat, nominowanych zostało sześć pozycji. Kapituła Konkursu obradująca pod przewodnictwem prof. Michała Pułaskiego, Nagrodę Głównej im. prof. Wacława Felczaka i prof. Henryka Wereszyckiego, ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie przyznała

PROF. DR HAB. HANSOWI HENNINGOWI HAHNOWI

za książkę:

STEREOTYPY – TOŻSAMOŚĆ – KONTEKSTY: STUDIA NAD POLSKĄ I EUROPEJSKĄ HISTORIĄ

Nagrodzona praca dotyka szczególnie ważnych a niekiedy i kontrowersyjnych zagadnień z zakresu XIX- i XX-wiecznych relacji polsko-niemieckich. To książka o pamięci i tożsamości historycznej, sile stereotypów oraz konieczności i trudach ich przezwyciężania. To niezwykle ważna w najnowszej historiografii praca o Polakach i Niemcach, ukazywanych w szerokim, środkowoeuropejskim kontekście, stanowiąca istotny wkład w proces budowania polsko-niemieckiego dialogu.

Hans Henning Hahn (ur. 1947 r.) to wybitny niemiecki historyk od wielu lat podejmujący w swych badaniach problematykę relacji polsko-niemieckich w XIX i XX w. W latach 70. studiował historię Europy Wschodniej oraz prawo niemieckie i międzynarodowe na Uniwersytetach w Koloni i we Fryburgu. Habilitował się w 1986 r. na Uniwersytecie w Kolonii. W latach osiemdziesiątych w Kolonii aktywnie wspierał „Solidarność" zabiegając o uwrażliwienie niemieckiej opinii publicznej na problemy polskiej opozycji. 3 września 2010 r. w Berlinie odznaczony został Medalem Wdzięczności wręczanym przez Prezydenta RP. Rok później uhonorowany Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.  Od 1992 r. związany jest z Uniwersytetem Carl von Ossietzky w Oldenburgu, gdzie wykłada historię Polski. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii stosunków Niemiec z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Zajmuje się również problematyką stereotypów, pamięcią historyczną i tożsamością narodową. Autor i współautor licznych prac w tym m. in: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte (2010) (współautor), Außenpolitik in der Emigration. Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830–1840 (1978)

NAGRODA HONOROWA


Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim przyznana została:  
PROF. DR HAB. JAROSŁAWOWI HRYCAKOWI

prof. dr hab. Jarosław Hrycak (ur. 1960 r.) to wybitny ukraiński historyk i intelektualista, aktywnie uczestniczący w międzynarodowych dyskusjach dotyczących dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, profesor i szef katedry historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, profesor wizytujący Central European University w Budapeszcie i Członek Komitetu Naukowego Collegium Artium.
W 2009 r. uhonorowany został przez Ministra Sprawa Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego Odznaką Honorową "Bene merito".


W obszarze zainteresowań badawczych prof. Jarosława Hrycaka znajduje sie historia Galicji, najnowsza historia Ukrainy oraz dzieje nacjonalizmów w Europie Wschodniej.  Jest autorem licznych publikacji, w tym m.in. wydanych w języku polskim: Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) (2010), Nowa Ukraina. Nowe interpretacje (2009), Historia Ukrainy 1772-1999 (2000). W swych publikacjach i wykładach nie waha się stawiać niewygodnych pytań i poszukiwać na nie odpowiedzi.

W tegorocznej, XII edycji konkursu Jury, obradujące w składzie: prof. Michał Pułaski (przewodniczący), prof. Andrzej Banach, prof. Antoni Cetnarowicz, prof. Andrzej Chwalba, prof. Włodzimierz Mędrzecki, dr Elzbieta Orman, prof. Stanisław A. Sroka, dr Stanisław Pijaj, nominowało 6 pozycji:
1.    Baeva Iskra, Istoria Evropa prez XX vek: idei, konflikty, mitobe, Sofia: Paradigma, 2010
2.    Bureš Jan, Občanské forum, Plzeň: Aleš Čelek, 2007
3.    Georgiev Jiři, Až do těch hrdel a statků?: Konzervativni myšleni a otázka samosprávy v politických strategiích české šlechty po roce 1848, Praha: Nakladatelstvi Lidové nowiny/Filizofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011
4.    Hahn Hans Henning, Stereotypy – tożsamość – konteksty: Studia nad polską i europejską historią, Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 33, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011
5.    Segeš Dušan, Dvojkriž v siločiarach bieleho orla: Slovenska otázka w politikie pol’skej exilovej vlády za 2. svetovej vojny, Bratislava: VEDA, 2009).
6.    Zlodi Zdravka, Put kojim su stoljećima prolazili: Aleksander Antoni Sapiecha – X*** S*** 1773 – 1812, Zagreb: Hrvatski Institut za Povijest, 2008

Fundatorem Nagrody Głównej w wysokości 10 tys. [ca 2500 euro) pln jest Wydawnictwo Literackie

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim.

Uroczyste wręczenie Nagród odbyło się podczas ceremonii zamknięcia obrad II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskie. 


Newsletter Chcesz być informowany o nowościach na bieżąco?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.
Zamów newsletter Wydawnictwa Literackiego
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.