26.11.2013

Nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego wręczone

Tradycyjnie 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego, w Sali Senackiej Collegium Novum UJ uroczyście wręczono już po raz trzynasty Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.
W tegorocznej edycji konkursu Nagrodę Główną zdobył dr hab. Arkadiusz Janicki za książkę Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości. Nagrodę laureatowi wręczyli JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. med. Wojciech Nowak i Prezes Zarządu Wydawnictwa Literackiego Anna Zaremba-Michalska.
 
Od 2002 r. w ramach konkursu przyznawana jest także Nagroda Honorowa im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim. Jej tegorocznym laureatem został prof. Waldemar Łazuga za książkę Kalkulować... Polacy na szczytach C.K Monarchii.
 

Oto pełna lista prac, które w tym roku zdobyły nominacje do nagrody:

 

1. Agnieszka Barszczewska, Mołdawscy Csángó a Rusini karpaccy (1867 – 1947). Problemy rozwoju tożsamości zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Wydawnictwo TRIO i Collegium Civitas, Warszawa 2012

 

2. Arkadiusz Janicki, Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

 

3. Józef  Łaptos, Europa marzycieli. Wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012    

 

4. Waldemar Łazuga, Kalkulować… Polacy na szczytach C.K. Monarchii, Zysk i S-ka, Poznań 2013

 

5. Wojciech Sajkowski, Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,  Poznań 2013

 

6. Damian Szymczak, Galicyjska „ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871-1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013

 

Konkurs o Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego zorganizowany został z inicjatywy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po raz pierwszy Nagroda przyznana została w 2001 r.  Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim.

 

O Nagrodę Główną ubiegać się mogą prace dotyczące dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat. Nagroda naprzemiennie przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.

 

Patronami nagrody są dwaj wybitni historycy krakowscy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszący się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim. Obaj zajmowali się historią Europy Środkowej i Wschodniej w XIX wieku, wypełniając swoim dorobkiem luki w polskich badaniach historycznych. Obaj też wyrażali bezkompromisową i godną najwyższego uznania postawę w trudnych latach komunizmu.

 

Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się zwykle 13 grudnia, w rocznicę urodzin prof. Henryka Wereszyckiego.

 

Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Literackie.


Newsletter Chcesz być informowany o nowościach na bieżąco?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.
Zamów newsletter Wydawnictwa Literackiego
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.