11.12.2008

Nagroda Felczaka i Wereszyckiego

Uroczyste wręczenie nagrody, której fundatorem jest Wydawnictwo Literackie, odbyło się w sobotę 13 grudnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

""
Prezes Wydawnictwa Literackiego Anna Zaremba-Michalska
wręcza nagrodę Piotrowi Majewskiemu (Fot. Anna Wojnar)

Już od sześciu lat Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznaje Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za najlepszą książkę poświęconą dziejom Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Jej celem jest upamiętnienie Patronów nagrody, których zasługi na polu nauki i kultury zasługują na pamięć i szacunek. Nagroda ma także uhonorować wybitnych badaczy, podążających ścieżkami wytyczonymi przez obu Profesorów.

Nagroda wręczana jest 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego. Podczas uroczystości laureat otrzymuje Nagrodę w wysokości 10 tys. złotych ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie.

Jak co roku, w uroczystości wezmą udział władze Uniwersytetu, przedstawicieli ambasad i konsulatów krajów środkowo-europejskich, władz miasta oraz środowisko historyczne Krakowa, oddając hołd Patronom nagrody, którzy byli nie tylko wybitnymi naukowcami o światowej sławie, ale także autorytetem moralnym dla wielu pokoleń historyków.

Prof. Wereszycki walczył w Legionach Piłsudskiego, wojnie bolszewickiej 1920 r. oraz w kampanii wrześniowej 1939 r. Młodszy o pokolenie prof. Felczak w czasie II wojny światowej był kurierem rządu londyńskiego. Postawa obu profesorów w czasach komunistycznych budziła najwyższy podziw i szacunek. Wacław Felczak za swoją działalność polityczną spędził w stalinowskich więzieniach 8 lat. Obaj jednak pozostali wierni swoim przekonaniom, mimo szykan ze strony ówczesnych władz.

Do tej pory laureatami Nagrody Głównej byli Istvan Kovacs, Włodzimierz Mędrzecki, Jan Němeček, Stanisław Pijaj, Vasilij Melik i Jan Kren. Od 2002 roku Kapituła przyznaje także, w uznaniu zasług naukowych, Nagrodę Honorową, którą do tej pory otrzymali m.in. Jerzy Kłoczowski, Alberto Basciani, Andrzej Szczerski, Ryszard Gładkiewicz, Martin Homza, Michał Pułaski, Michał Slivka.

NAGRODA IM. HENRYKA WERESZYCKIEGO I WACŁAWA FELCZAKA
EDYCJA VIII (2008)

KSIĄŻKI NOMINOWANE

Burakowski Adam, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceausescu 1965-1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, 2008;

Giedroyc Jerzy , Miłosz Czesław, Listy 1952-1963, opracowanie i wstęp Marek Kornat, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2008;

Górny Maciej, Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2007;

Koko Eugeniusz, Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006;

Majewski Piotr M., "Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007;

Opacki Zbigniew, Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914-1938, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006;

Osadczy Włodzimierz, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007;

Paluszyński Tomasz, Walka o niepodległość Estonii 1914-1920, Poznań: Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, 2007;

Zasztowt Leszek, Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja w XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, Warszawa: Wydawnictwo RetroArt, 2007;

Żurawski vel Grajewski Radosław Paweł, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 r. - maj 1945 r.), Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.

Newsletter Chcesz być informowany o nowościach na bieżąco?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.
Zamów newsletter Wydawnictwa Literackiego
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.