2.12.2016

Nagroda im. Felczaka i Wereszyckiego 2016 - znamy laureata

W piątek 9 grudnia poznaliśmy laureata Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. W szesnastej edycji konkursu nagrodę ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie otrzymał prof. Romuald Turkowski.

Oto lista prac nominowanych w tegorocznej edycji konkursu:

1.      Bankowicz Marek, Demokracja według T. G. Masaryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

2.      Baziur Grzegorz, Między internacjonalizmem a wielkomadziaryzmem. Geopolityka światowej rewolucji a obszar węgiersko-słowacki w latach 1918-1920 w świetle źródeł polskiej proweniencji i polskiej historiografii, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014.

3.      Filipowicz Marian, „Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć …”. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

4.      Michniak Paweł Jacek, Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach 1945-1948, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.

5.      Stępnik Krzysztof, Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

6.      Turkowski Romuald, Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989. Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austrio-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki; Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935. Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013.
 

7.      Walkiewicz Wiesław, Bałkany słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności, Wydawnictwo Libra, Warszawa – Białystok 2015.
 

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny UJ. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, które ukazały się w ciągu ostatnich trzech lat.

Fundatorem Nagrody Głównej jest Wydawnictwo Literackie.


Newsletter Chcesz być informowany o nowościach na bieżąco?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.
Zamów newsletter Wydawnictwa Literackiego
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.